bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja dokumentów

Szkoła Podstawowa Nr 157 im. Adama Mickiewicza

Do dokumentów wewnątrzszkolnego prawa zaliczamy:

Statut Szkoły Podstawowej Nr 157 -
im. Adama Mickiewicza

(Statut zawiera wewnątrzszkolny system oceniania)

Wizja Szkoły - 
Program Wychowawczo - profilaktyczny - 
Harmonogram działań profilaktycznych - 
Koncepcja pracy Szkoła Podstawowa Nr 157 - 

Regulamin korzystania z podręczników - 

Regulamin dziennika elektronicznego - 

Wszystkie dokumenty prawa wewnątrzszkolnego znajdują się do wglądu w formie drukowanej w bibliotece szkolnej.Opublikował: Mateusz Suchocki
Publikacja dnia: 08.11.2019
Podpisał: Mateusz Suchocki
Dokument z dnia: 10.10.2017
Dokument oglądany razy: 1 281