bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja statutu z dnia 10.10.2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 157 im. Adama Mickiewicza

Do dokumentów wewnątrzszkolnego prawa zaliczamy:

Statut Szkoły Podstawowej Nr 157 -
im. Adama Mickiewicza

(Statut zawiera wewnątrzszkolny system oceniania)

Wizja Szkoły - 
Program Wychowawczo - profilaktyczny - 
Harmonogram działań profilaktycznych - 
Koncepcja pracy Szkoła Podstawowa Nr 157 - 

Regulamin korzystania z podręczników - 

Regulamin dziennika elektronicznego - 

Wszystkie dokumenty prawa wewnątrzszkolnego znajdują się do wglądu w formie drukowanej w bibliotece szkolnej.Opublikował: Mateusz Suchocki
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Mateusz Suchocki
Dokument z dnia: 21.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 374